Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 14.01.2015

14.01.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχετικά με χθεσινά δημοσιεύματα που αφορούν στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, η Εταιρεία ενημερώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, έχοντας ανάμεσα στα άλλα εξασφαλίσει μερική χρηματοδότηση, και είναι έτοιμη να εκπληρώσει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υποχρεώσεις της έναντι των τευτλοπαραγωγών και τρίτων, αποπληρώνει δε τις υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων της.


Eπιστροφή...