Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 24.03.2015

24/03/2015

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 24/03/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

α) Ο κ. Κολιάτσας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 23/03/2015 έκανε αποδεκτή.

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Κυπαρισσίδη Κοκκινίδη Γεώργιο.

 

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Κυπαρισσίδης Κοκκινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννακίδης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος

Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μόκου Ελένη, Μέλος

 

Η ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η εκλογή του μέλους του Δ.Σ θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.


Eπιστροφή...