Δελτία Τύπου 2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

10/05/2007

                                                                               Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου  2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ στα πλαίσια της ενημέρωσης του Χ.Α και του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια των αποφάσεων της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2006, αποφάσισε μετά και τις σχετικές εισηγήσεις των Οικονομοτεχνικών και Νομικών Συμβούλων της κατά την  συνεδρίασή του  στις  9 Μαΐου 2007 (θέμα 2ο), την διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού και την δημοσίευση σχετικής  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή για την μετατροπή των ζαχαρουργείων ΛΑΡΙΣΑΣ & ΞΑΝΘΗΣ σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης.Το πλήρες κείμενο της σχετικής  Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο την Κυριακή και Δευτέρα 13 και 14 Μαΐου 2007 και στον Διεθνή Τύπο στην             Αγγλική γλώσσα κατά την διάρκεια της εβδομάδος από 14 έως και 19 Μαΐου 2007.Επίσης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας  www.ebz.gr  ή www.HSI.gr την Δευτέρα 14 Μαΐου 2007 .Η επιτυχής διεξαγωγή και ολοκλήρωση  της σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής μεταβολής, σε σχέση με τα δύο ζαχαρουργεία, εξαρτάται από  τις προσφορές που θα  υποβληθούν και υπόκειται σε περαιτέρω  εγκρίσεις από τα εταιρικά όργανα της ΕΒΖ καθώς και από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές.


Eπιστροφή...