Δελτία Τύπου 2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού για Βιοαιθανόλη

25/06/2007

Από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνονται τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα στον εγχώριο και διεθνή τύπο πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007 υπέβαλαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος οι 12 κάτωθι υποψήφιοι Στρατηγικοί Επενδυτές:
1.
T.A.R.K.I.M. AS (Τουρκία)
2. CAL WEST - PACIFIC ETHANOL (
Η.Π.Α.)
3.
Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
4. R.F. ENERGY A.E. (
Όμιλος Φειδάκη - Όμιλος Ρέστη)
5.
ΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.
6.
Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - ALCO GROUP (Ελλάδα - Βέλγιο)
7. MOTOR OIL (HELLAS) -
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
8. J&P A
ΒΑΞ Α.Ε. - LURGI AG (Ελλάδα - Γερμανία)
9. DAMCO ENERGY A.E. (
Όμιλος Κοπελούζος)
10. SWISSMARINE INC. - SOLARIS ENERGY S.A. - VERBIO AG - LBBW (
Ελλάδα - Γερμανία)
11.
ΜΚ COMMERCE DOO (Σερβία)                                                                                                                                                  12. BIOETHANOL ΟVERSEAS LTD - ROYAL BANK OF SCOTLAND (Ην. Βασίλειο)
Η αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων Στρατηγικών Επενδυτών για την επιλογή αυτών που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β' φάση της διαδικασίας θα ολοκληρωθεί εντός περίπου δέκα (10) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τη Διαδικασία του Διαγωνισμού


Eπιστροφή...