Δελτία Τύπου 2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

Ενημέρωση μετόχων για εκποίηση κλασματικών υπολοίπων Α.Μ.Κ.

15/03/2007

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου  2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βάσει της Απόφασης 13/375/17-3-06 άρθρο 2 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ στα πλαίσια της ενημέρωσης του Χ.Α και του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι :Τα Κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στις 20 Δεκεμβρίου 2006 , θα εκποιηθούν μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας , δηλαδή μετά τις 20/6/2007 .Παρακαλούνται όσοι μέτοχοι επιθυμούν, μέσα σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα , να προβούν σε αγορά ή πώληση κλασματικών υπολοίπων  για σχηματισμό ακέραιων μονάδων .Μετά τις 20 Ιουνίου 2007 θα ακολουθήσει η διαδικασία εκποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων και η απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος εκποίησης των δικαιωμάτων αυτών .-


Eπιστροφή...