Δελτία Τύπου 2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πρόσληψη Οικονομοτεχνικών Συμβούλων

22/03/2007

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ στα πλαίσια της ενημέρωσης του Χ.Α και του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι :Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια των αποφάσεων της  Τακτικής Γενικής συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2006 για την μετατροπή των Εργοστασίων Ζάχαρης ΛΑΡΙΣΑΣ  και ΞΑΝΘΗΣ σε μονάδες παραγωγής  Βιοαιθανόλης , αποφάσισε κατά την  συνεδρίασή του  στις  5 Μαρτίου 2007 , ύστερα από  διαγωνισμό , την πρόσληψη ως  Οικονομοτεχνικών  Συμβούλων τις εταιρίες :1)  Deloitte Business Solutions αε  και PriceWaterhouseCoopers Business Solutions αε ,  σε συνεργασία με τους Τεχνικούς τους Συμβούλους που πρότειναν.Έργο των Συμβούλων θα είναι  η διοργάνωση διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προσέλκυση ενδιαφέροντος και την επιλογή Στρατηγικού Επενδυτή προκειμένου να υλοποιηθούν οι νέες δραστηριότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης .2) Την Εταιρία THEMA ltd η οποία θα αναλάβει το συνολικό έργο  της συμπλήρωσης και κατάθεσης  σχετικού Φακέλου όπως προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προκειμένου η επένδυση να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις αυτού.Με τις παραπάνω εταιρίες η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ υπέγραψε σχετικές συμβάσεις.Στόχος της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η υλοποίηση του έργου για ολοκλήρωση της επένδυσης εντός 18μήνου κατασκευαστικής περιόδου.


Eπιστροφή...