Δελτία Τύπου 2009

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων 10.02.2009

17/02/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τρίτη 17/02/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (
Σχολιασμός Δημοσιευμάτων 10/02/2009)


Η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» με αφορμή  δημοσίευμα  της 10ης Φεβρουαρίου  2009 στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», ενεργώντας σύμφωνα με τα άρθρα: α) 2 της απόφασης 5/204/2000 και β) 2 παραγρ.4 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της 21ης Ιουλίου 2008, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
1.   Το σύνολο της  ενίσχυσης αναδιάρθρωσης που δικαιούται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, λόγω της αποποίησης 50,01% του συνόλου της ποσόστωσης ζάχαρης της Εταιρίας (απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.11.2006) ανέρχεται στο ποσό των € 72.163.484 όπως αυτό ανακοινώθηκε με σχετικό δελτίο τύπου την 13η Σεπτεμβρίου 2006.2.   Η Εταιρία εισέπραξε την 30η Ιουνίου 2008 από το προσωρινό Ταμείο Αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης της Ε.Ε (Κανονισμός  Ε.Κ 320/2006) μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το ποσό των € 19.996.731 που αποτελούσε την πρώτη δόση της προβλεπόμενης ενίσχυσης αναδιάρθρωσης.3.     Το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης από το προσωρινό ταμείο Αναδιάρθρωσης των € 52.166.753  θα εισπραχθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2009, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό ΕΚ.320/2006.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...