Δελτία Τύπου 2009

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

17/11/2009

Η   Εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ  με  Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που προέκυψε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Νοεμβρίου 2009, συνήλθε την 16η  Νοεμβρίου  2009 και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως : 

 • Καλογερόπουλος Σταύρος  -  Πρόεδρος- Εκτελεστικό  Μέλος
 • Γάτσος Πέτρος   - Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό  Μέλος
 • Χαραλάμπους Λάμπρος  -   Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό  Μέλος
 • Μωραλίδης Χρήστος - Εκτελεστικό  Μέλος
 • Μπλιάτσιος  Κωνσταντίνος – Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μάνος  Γεώργιος - Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Τσιακίρη Μαρία - Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Δημητριάδου Φρειδερίκη - Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Βουρδόγλου   Βασίλειος -  Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Γιατρόπουλος  Κωνσταντίνος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
 • Κόντης  Ανδρέας - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος


Eπιστροφή...