Δελτία Τύπου 2009

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

15/04/2009

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Αρ. Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Μητροπόλεως 34

Θεσσαλονίκη

 

                                                                                    Θεσσαλονίκη 15/04/2009

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Εταιρία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ,στην θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας, τοποθετείται από τις 14/04/09,σε αντικατάσταση του συνταξιοδοτηθέντος  κ. Παπάζη Νικολάου του Τριαντάφυλλου,ο κ. Παντούδης Σαράντης του Νικολάου.-

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...