Δελτία Τύπου 2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 03.06.2016

03/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 03.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 4374/2016 που αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαφάνεια, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Κράτος-Μέλος προέλευσης της εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.


Eπιστροφή...