Δελτία Τύπου 2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 22.04.2016

22/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                             Θεσσαλονίκη 22/4/2016

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

                                                                               

ΑΠΟ ΓΡΑΦ.ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΒΖ ΑΕ

               

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2016 το Δ.Σ. και στην α΄ συνεδρίασή του, μετά την συγκρότηση σε σώμα συζήτησε ενδελεχώς θέματα που απασχολούν την εταιρεία.

Η πορεία των εργασιών της ΕΒΖ σύμφωνα με την νέα Διοίκηση επιβεβαιώνει και διαμορφώνει το πλαίσιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η Διοίκηση της ΕΒΖ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψει υποχρεώσεις προς τρίτους και προμηθευτές.

Ως πρώτη κίνηση στήριξης αυτής της προσπάθειας ομόφωνα αποφασίσθηκε η παραίτηση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της Εταιρείας από το δικαίωμα της αμοιβής για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Σε αυτό το πλαίσιο προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων κατάφερε να δώσει ένα μέρος των οφειλών προς τους παραγωγούς, να εξομαλύνει και να διασφαλίσει την πορεία της σποροπαραγωγής, διαμορφώνοντας κοινότητα συμφερόντων που είναι απαραίτητη για την αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση της ΕΒΖ.

Στις αποφάσεις του Δ.Σ. οριστικοποιήθηκε η χρήση της παραγωγικής μονάδας του Εργοστασίου Ορεστιάδας.

Έχοντας την θετική συγκυρία της καλής χρονιάς, την βοήθεια και υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων παραγωγών , που τους καλούμε να συμβάλουν στην ενίσχυση της τευτλοκαλλιέργειας του εισοδήματός τους, καθώς και των θέσεων εργασίας στην περιοχή του Έβρου, οφείλει και έχει δυνατότητες να συντονίσει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι θετικό.

Επίσης συζητήθηκε η πρόταση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ που έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς την οποίαν έκανε επί της αρχής αποδεκτή (ομόφωνα) και τις επόμενες ημέρες θα αρχίζουν οι συζητήσεις- διαβουλεύσεις ώστε να προχωρήσουν πολύ γρήγορα οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η Διοίκηση της ΕΒΖ έχοντας ως βασικό στόχο την διατήρηση και ενίσχυση της τευτλοκαλλιέργειας, την διασφάλιση και επαύξηση των θέσεων εργασίας όλων των υφιστάμενων μονάδων της, καθώς και όλης την αλυσίδας επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται γύρω από την ΕΒΖ, απαντά με σιγουριά ότι συνεχίζει με αποφασιστικότητα, με επίμονη προσπάθεια και με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην μελλοντική της αναπτυξιακή της πορεία.   


Eπιστροφή...