Δελτία Τύπου 2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 29.01.2016 - Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε Σώμα

29.01.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη 29/01/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που προέκυψε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιανουαρίου 2016, συνήλθε την ίδια ημέρα και  αποφάσισε την συγκρότησή του  σε σώμα ως ακολούθως:

 

α. Εκτελεστικά Μέλη

Γεώργιος Λάντζας, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννακίδης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος

Τσικλιάς Κρίτων, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Παντελής Μανής, Μέλος

Πέτρος Γεμιντζής Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Ιωάννης Καζάκος

Γαβριήλ Κερμανίδης

 

Επίσης, η  Επιτροπή Ελέγχου ανασυστάθηκε ως εξής:

Παντελής Μανής, πρόεδρος.

Ιωάννης Καζάκος, μέλος.

Γαβριήλ Κερμανίδης, μέλος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.


Eπιστροφή...