Δελτία Τύπου 2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 15.04.2016 - Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε Σώμα

15/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ   Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 15/04/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την 14/04/2016 προέβη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις:

α) κατά την πρώτη συνεδρίαση εξέλεξε τους κ.κ. Ρώσσιο, Χατζηδιαμαντή, Τσιαπάρα και Γάτσο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Γιαννακίδη, Λάντζα, Τσικλιά και Γεμιντζή και συγκροτήθηκε σε σώμα.

β) κατά τη δεύτερη συνεδρίαση έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Ιωάννη Καζάκου, εξέλεξε στη θέση του τον κ. Βογιατζή και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Κατόπιν τούτων, η τελική συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά Μέλη

Ρώσσιος Χρήστος, Πρόεδρος

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος, Αντιπρόεδρος

Μάνης Παντελεήμων, Διευθύνων Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Γάτσος Πέτρος, Μέλος

Τσιαπάρας Γεράσιμος, Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Βογιατζης Χρήστος, Μέλος

Κερμανίδης Γαβριήλ, Μέλος

Επίσης, η  Επιτροπή Ελέγχου ανασυστάθηκε ως εξής:

Βογιατζης Χρήστος, Πρόεδρος

Κερμανίδης Γαβριήλ, μέλος.

Τσιαπάρας Γεράσιμος, μέλος.

Η εκλογή των ως άνω μελών του Δ.Σ. και η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.


Eπιστροφή...