Δελτία Τύπου.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 03.10.2017

3.10.017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 03/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 29/09/2017 πρωτοκολλήθηκαν οι παραιτήσεις των εξής μελών του ΔΣ:

Χατζηδιαμαντή Αντωνίου, Προέδρου

Κεφαλόπουλου Μιχαήλ, Διευθύνοντος Συμβούλου

Μπούρη Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου

Κερμανίδη Γαβριήλ, Αντιπροέδρου

Βογιατζή Χρήστου, Μέλους

Μανιατάκη Κωνσταντίνου, Μέλους

 


Eπιστροφή...