Δελτία Τύπου.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ Γ.Σ.

5/6/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε." αποφάσισε, με την από 05.06.2019 απόφαση του, τη ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που είχε προγραμματιστεί να γίνει την 28η Μαΐου 2019 και, κατόπιν αναβολής, την 6η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 34.


Eπιστροφή...