Δελτία Τύπου.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Γ.Σ.

29/5/2019

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.05.2019 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Όπως ορίζεται στην από 03.05.2019 πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 06.06.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


Eπιστροφή...