Δελτία Τύπου.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ Γ.Σ.

17/7/2019

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. της 17.07.2019, κατόπιν αιτήματος μετόχου, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης, για την Παρασκευή 19.07.2019 και ώρα 18.00 στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.


Eπιστροφή...